ActiLingua Lady

Certyfikaty

Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (ÖSD) można uzyskać w 380 ośrodkach egzaminacyjnych. Dyplom ten jest uznawany w 30 krajach.

ÖSD Zertifikat A1

 • Umiejętność komunikowania się w podstawowy sposób w prostych, znanych sytuacjach dnia codziennego
 • Certyfikat jest dokumentem poświadczających znajomość języka niemieckiego dla osób, które ubiegają się o zezwolenie na pobyt dla członków rodzin na podstawie austriackich postanowień dotyczących pobytu.

ÖSD Zertifikat A2

 • Umiejętność komunikacji w prosty sposób w sytuacjach dnia codziennego i pracy
 • Nacisk kładziony jest na bezpośrednią wymianę informacji na znane tematy.
 • Certyfikat jest dokumentem poświadczającym znajomość języka niemieckiego w tzw. umowie integracyjnej (Integrationsvereinbarung).

ÖSD Zertifikat B1

 • Umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach dnia codziennego i związanych z pracą.
 • Certyfikat B1 jest rezultatem współpracy ÖSD, Instytutu Goethego, WBT oraz Uniwersytetu we Fryburgu.
 • Certyfikat jest uznawany przez pracodawców jako wystarczające świadectwo znajomości języka niemieckiego, a jego posiadanie zwiększa szanse na znalezienie pracy.
 • Certyfikat jest dokumentem poświadczającym znajomość języka niemieckiego dla osób ubiegających się o stały pobyt w Austrii lub o przyznanie obywatelstwa.

ÖSD Zertifikat B1 / Jugendliche

 • Umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach dnia codziennego i związanych z pracą.
 • Certyfikat B1 jest rezultatem współpracy ÖSD, Instytutu Goethego, WBT oraz Uniwersytetu we Fryburgu.
 • Certyfikat oparty na B1 Zertifikat Deutsch, przeznaczony dla młodzieży od 12 do 16 lat.

ÖSD Zertifikat B2

Certyfikat uprawniający do podjęcia studiów

 • Osoba posługująca się językiem niemieckim na tym poziomie potrafi budować jasne wypowiedzi na wiele tematów i porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego.
 • Certyfikat B2 można wykorzystać jako świadectwo umiejętności językowych w wielu sytuacjach życiowych (oficjalnych, związanych z pracą, szkołą lub studiami).
 • Certyfikat jest dokumentem poświadczającym znajomość języka niemieckiego i uprawnia do podjęcia studiów na wielu austriackich i niemieckich uczelniach.

ÖSD Zertifikat C1

Certyfikat uprawniający do podjęcia studiów

 • Osoba posługująca się językiem niemieckim na poziomie C1 radzi sobie nawet ze skomplikowanymi sytuacjami z życia codziennego i pracy.
 • Znajomość językowa jest na wysokim poziomie, budowane wypowiedzi są bardzo dokładne i odpowiednie do sytuacji.
 • Certyfikat jest dokumentem poświadczającym znajomość języka niemieckiego i uprawnia do podjęcia studiów na wielu austriackich i niemieckich uczelniach.

ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch

Certyfikat uprawniający do podjęcia studiów

 • Uczeń posiada specjalistyczną wiedzę oraz ma przyswojone słownictwo z zakresu ekonomii.
 • Certyfikat jest dokumentem poświadczającym znajomość języka niemieckiego i uprawnia do podjęcia studiów na wielu austriackich i niemieckich uczelniach.

ActiLingua Certificate

Jeżeli uczęszczali Państwo regularnie na kurs w naszej szkole (minimum 90% obecności), otrzymają Państwo certyfikat szkoły ActiLingua, który zawiera informacje, takie jak: rodzaj, czas trwania, poziom kursu, liczbę godzin, na której byli Państwo obecni, jak i poruszane tematy na zajęciach.

Kurs przygotowujący do certyfikatu ÖSD

german language certificate: Students with certificate
 • Lekcje / tydzień: 4 (lekcje indywidualne) lub 8 (kurs grupowy)
 • Czas: 2 tygodnie
 • Liczba osób w grupie: 5-12 uczestników lub lekcje indywidualne
 • Przygotowanie do każdego poziomu
Czy mają Państwo pytania??