ActiLingua Lady
students2

Poziomy

Poziomy kursów:

Prowadzimy kursy na 6 poziomach zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego. Plan nauczania każdego kursu rozłożony jest na czas od 4 do 8 tygodni. Decyzję, czy dany uczestnik gotowy jest przejść do grupy bardziej zaawansowanej, podejmuje nauczyciel na podstawie regularnie przeprowadzanych testów.

Poziomy biegłości językowej Rady Europy:

Poziomy kursów, w porównaniu do poziomów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, który stworzył podstawy do promowania wielojęzyczności w Europie. Na podstawie poziomów określonych przez Radę Europy opracowano zakres kompetencji językowej języka niemieckiego.

Poziomy kursów w naszej szkole w porównaniu do Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

EU LEVELKURSY
ACTILINGUA
CZAS TRWANIACZAS TRWANIA
(RAZEM)
EGZAMIN
A1A180 lekcji / 4 tygodni80 lekcji / 4 tygodniÖSD Zertifikat A1
A2A2.1
A2.2
80 lekcji / 4 tygodni
80 lekcji / 4 tygodni
240 lekcji / 12 tygodniÖSD Zertifikat A2
B1B1.1
B1.2
80 lekcji / 4 tygodni
80 lekcji / 4 tygodni
400 lekcji / 20 tygodniÖSD Zertifikat B1, ÖSD Zertifikat B1 / Jugendliche
B2B2160 lekcji / 8 tygodni560 lekcji / 28 tygodniÖSD Zertifikat B2
C1C1160 lekcji / 8 tygodni720 lekcji / 36 tygodniÖSD Zertifikat C1
C2indywidualne
(& WEP)
indywidualneÖSD Zertifikat C2 / Wirtschafts-
sprache Deutsch

Kurs A1 przeznaczony jest dla osób z niewielką znajomością języka niemieckiego. Na tym poziomie poznają Państwo proste zagadnienia i słownictwo z życia codziennego, a także nauczą się Państwo podstaw gramatyki.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Średni czas trwania kursu:4-8 tygodni
Początek kursu:każdy poniedziałek
Wymagania:4 tygodnie kursu dla początkujących lub podstawowa znajomość języka niemieckiego: umiejętność przedstawiania się oraz tworzenia prostych wypowiedzi dotyczących sytuacji dnia codziennego
Wymagania gramatyczne:Niewielka znajomość języka niemieckiego, umiejętność przedstawiania się oraz tworzenia prostych wypowiedzi dotyczących sytuacji dnia codziennego.
Program kursu:Tworzenie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, poznanie podstaw gramatyki, rozbudowa słownictwa. W trakcie kursu nauczą się Państwo jak: pytać od drogę; wskazywać drogę innym osobom; zadawać proste pytania i udzielać na nie odpowiedzi; opisywać dom, prace domowe, ludzi i ich charakter, a także kształt, wielkość i kolor przedmiotów; pytać o opinie i je wyrażać; rozmawiać w pracy; składać reklamacje.
Certyfikat:Opcjonalnie: "ÖSD Zertifikat A1".

Kurs przeznaczony jest dla osób z podstawową znajomością języka niemieckiego, które chciałyby swobodnie porozumiewać się w typowych sytuacjach życia codziennego oraz czytać i rozumieć proste teksty.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Średni czas trwania kursu:4-8 tygodni
Początek kursu:każdy poniedziałek
Wymagania:8 tygodni kursu dla początkujących lub dobra podstawowa znajomość języka niemieckiego: umiejętność tworzenia prostych opisów i wypowiedzi dotyczących sytuacji dnia codziennego, a także zapytań o drogę.
Wymagania gramatyczne: Czas przeszły Imperfekt; przypadki: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ; odmiana przymiotnika; proste zdania podrzędne i przyimki.
Program kursu: Podczas kursu nauczą się Państwo, jak porozumiewać się w prostych sytuacjach dnia codziennego, a także czytać i rozumieć proste teksty. Główne zagadnienia to: podróże i wakacje, życie za granicą, przyroda i środowisko, rodzina, konflikty pokoleń, ludność, pojęcie ojczyzny, wiadomości, polityka oraz audycje radiowe.
CertyfikatyOpcjonalnie: "ÖSD Zertifikat A2".

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną powtórzyć podstawy niemieckiego, poszerzyć swoją znajomość gramatyki i nauczyć się prowadzenia rozmów na różne tematy.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Średni czas trwania kursu:4-8 tygodni
Początek kursu:każdy poniedziałek
Wymagania:12 tygodni kursu dla początkujących, kursu podstawowego 1 i 2 lub bardzo dobra podstawowa znajomość niemieckiego. Zrozumienie prostych sytuacji dnia codziennego (w formie pisemnej lub ustnej), umiejętność porozumiewania się w tych sytuacjach.
Wymagania gramatyczne: Czas przeszły Imperfekt i Perfekt; przypadki: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ; odmiana przymiotnika; zdania podrzędne i przyimki.
Program kursu: Podczas kursu opanują Państwo podstawy gramatyki niemieckiej, nauczą się prowadzić proste dyskusje i poprawią rozumienie prostych tekstów (np. ogólne zrozumienie krótkich artykułów prasowych). Kolejną ważną częścią kursu jest powtórzenie podstawowych zagadnień gramatycznych oraz nauka prowadzenia dyskusji na interesujące tematy, takie jak: podróże i turystyka, życie zawodowe i praca, szkoła, edukacja, historia, polityka, kultura i literatura.
Certyfikat:Opcjonalnie: "ÖSD Zertifikat B1".

Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowały już podstawy języka niemieckiego i pragną udoskonalić swoje umiejętności czytania, pisania, prowadzenia dyskusji na wyższym poziomie trudności, a także rozwinąć umiejętności dotyczące zagadnień związanych z pracą.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Średni czas trwania kursu:8 tygodni
Początek kursu:każdy poniedziałek
Wymagania:16 - 20 tygodni kursu dla początkujących, kursu podstawowego 1, 2 i 3 lub dobra znajomość języka niemieckiego: płynne wypowiedzi w sytuacjach dnia codziennego, rozumienie prostych artykułów prasowych i filmów, umiejętność dyskusji na znane tematy.
Wymagania gramatyczne: Podstawowa znajomość zasadniczych zagadnień gramatyki niemieckiej, w szczególności: wszystkich form czasowych, form Konjunktiv I i II, strony biernej, odmiany przymiotnika, zdań podrzędnych oraz składni.
Program kursu: Podczas kursu nauczą się Państwo płynnie wypowiadać na różne tematy o średnim stopniu trudności bez wcześniejszego przygotowania. Pozostałe umiejętności, które uzyskają Państwo w trakcie kursu, to: wyrażanie własnej opinii; przedstawianie swoich poglądów; prowadzenie dyskusji na podstawie prostych tekstów; analiza i interpretacja tekstów; streszczanie i prezentacja tekstów; powtórzenie podstaw gramatyki oraz ugruntowanie tej wiedzy na poziomie średnio zaawansowanym. Warunkiem uczestnictwa w kursie na tym poziomie jest znajomość podstaw gramatyki!
Certyfikat:Opcjonalnie po ukończeniu kursu: "ÖSD Zertifikat B2".

Kurs przeznaczony jest dla osób z dobrą znajomością języka niemieckiego, które chciałyby poprawić umiejętność wypowiedzi na różne tematy (ustnie i pisemnie), a także umiejętność rozumienia wiekszości tekstów.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Średni czas trwania kursu:8 tygodni
Początek kursu:każdy poniedziałek
Wymagania:28 tygodni kursu dla początkujących, kursu podstawowego 1, 2 i 3 oraz kursu średnio zaawansowanego lub bardzo dobra znajomość języka niemieckiego: płynna, bezproblemowa komunikacja w sytuacjach dnia codziennego, rozumienie artykułów prasowych i filmów, umiejętność konwersacji na wiele tematów. Gruntowna znajomość języka, w tym umiejętność stosowania wyrażeń językowych oraz środków stylistycznych.
Wymagania gramatyczne: Warunkiem przystąpienia do kursu jest dobra znajomość gramatyki niemieckiej, wszystkich form czasowych, form Konjunktiv I i II, zdań podrzędnych, imiesłowów oraz przyimków.
Program kursu: Dobra znajomość języka niemieckiego: na tym poziomie wypowiadają się Państwo jasno w formie ustnej lub pisemnej na wiele tematów. Nie mają Państwo problemów ze zrozumieniem większości tekstów. Na przykład: sztuka - sztuki piękne - wywiady z artystami, interpretacja sztuki; nauka niemieckiego: doświadczenia i problemy związane z przyswajaniem języka obcego; sport; porównanie Austrii, Niemiec i Szwajcarii; różne rodzaje tekstów, literatura (poezja).
Certyfikat:Opcjonalnie po ukończeniu kursu: "ÖSD Zertifikat C1".

Kurs na poziomie zaawansowanym przeznaczony jest dla osób mówiących płynnie po niemiecku. Na tym poziomie uczestnicy kursu przerabiają teksty literackie, społeczno-polityczne, kulturowe i naukowe.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji języka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Średni czas trwania kursu:8 tygodni
Początek kursu:każdy poniedziałek
Wymagania:36 tygodni kursu dla początkujących, kursu podstawowego 1, 2 i 3 oraz kursu średnio zaawansowanego lub doskonała znajomość niemieckiego: płynna i bezproblemowa komunikacja w sytuacjach każdego rodzaju, rozumienie skomplikowanych wypowiedzi pisemnych i ustnych, umiejętność dyskusji na skomplikowane tematy. Gruntowna znajomość języka, w tym umiejętność stosowania wyrażeń językowych oraz środków stylistycznych.
Wymagania gramatyczne:Warunkiem przystąpienia do kursu jest bardzo dobra znajomość gramatyki niemieckiej.
Program kursu: Uczestnicy potrafią płynnie wypowiadać się w języku niemieckim. W trakcie kursu pracują na literackich, społeczno-politycznych, kulturowych i naukowych tekstach.
Certyfikat:Opcjonalnie po ukończeniu kursu: "ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch".