ActiLingua Lady

Poziomy

Poziomy kursów

German language levels: Students during lesson
  • 6 poziomów de curso kursu jezyka niemieckiego
  • Kazdy poziom z materialami na 4-8 tygodni
  • Od poczatkujacych do zaawansowanych
  • Lektor decyduje o tym, czy uczen moze przejsc na wyzszy poziom
  • Cotygodniowe testy
  • Po konsultacji z dyrekcja szkoly istnieje mozliwosc zmiany poziomu kursu


Poziomy bieglosci jezykowej Rady Europy:

Poziomy kursów, w porównaniu do poziomów okreslonych przez Europejski System Opisu Ksztalcenia Jezykowego Rady Europy, który stworzyl podstawy do promowania wielojezycznosci w Europie. Na podstawie poziomów okreslonych przez Rade Europy opracowano zakres kompetencji jezykowej jezyka niemieckiego.

EU
LEVELS
KURSY
ACTILINGUA
PROGRAMCZAS TRWANIAEGZAMIN
A1A1Na tym poziomie naucza sie Panstwo jak zadawac proste pytania ustnie i pisemnie oraz wypowiadac proste instrukcje. Poznaja Panstwo takze podstawy gramatyki oraz rozbuduja slownictwo.80 Lekcji / 4 tygodniÖSD Zertifikat A1
A2A2.1
A2.2
Podczas kursu naucza sie Panstwo, jak porozumiewac sie w prostych sytuacjach dnia codziennego, a takze czytac i rozumiec proste teksty. .80 Lekcji / 4 tygodni
80 Lekcji / 4 tygodni
ÖSD Zertifikat A2
B1B1.1
B1.2
Podczas kursu powtórza i poszerza Panstwo podstawy gramatyki niemieckiej, naucza sie prowadzic proste dyskusje na interesujace tematy.80 Lekcji / 4 tygodni 
80 Lekcji / 4 tygodni
ÖSD Zertifiakt B1, ÖSD Zertifikat B1 Deutsch / Jugendliche
B2B2Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowaly juz podstawy jezyka niemieckiego i pragna udoskonalic swoje umiejetnosci czytania, pisania, prowadzenia dyskusji na wyzszym poziomie trudnosci, a takze rozwinac umiejetnosci dotyczace zagadnien zwiazanych z praca.160 Lekcji / 8 tygodniÖSD Zertifikat B2
C1C1Kurs przeznaczony jest dla osób z dobra znajomoscia jezyka niemieckiego, które chcialyby poprawic umiejetnosc wypowiedzi na rózne tematy (ustnie i pisemnie), a takze umiejetnosc rozumienia wiekszosci tekstów.160 Lekcji / 8 tygodniÖSD Zertifikat C1
C2indywidualny
(& WEP)
Kurs indywidualny. Kurs na poziomie zaawansowanym przeznaczony jest dla osób mówiacych plynnie po niemiecku. Na tym poziomie uczestnicy kursu przerabiaja teksty literackie, spoleczno-polityczne, kulturowe i naukowe.ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache
Deutsch

Kurs A1 przeznaczony jest dla osób z niewielka znajomoscia jezyka niemieckiego.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Sredni czas trwania kursu:4 tygodni
Poczatek kursu:kazdy poniedzialek
Wymagania gramatyczne:Niewielka znajomosc jezyka niemieckiego, umiejetnosc przedstawiania sie oraz tworzenia prostych wypowiedzi dotyczacych sytuacji dnia codziennego.
Program kursu:Tworzenie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, poznanie podstaw gramatyki, rozbudowa slownictwa. W trakcie kursu naucza sie Panstwo jak: pytac od droge; wskazywac droge innym osobom; zadawac proste pytania i udzielac na nie odpowiedzi; opisywac dom, prace domowe, ludzi i ich charakter, a takze ksztalt, wielkosc i kolor przedmiotów; pytac o opinie i je wyrazac; rozmawiac w pracy; skladac reklamacje.

Kurs przeznaczony jest dla osób z podstawowa znajomoscia jezyka niemieckiego, które chcialyby swobodnie porozumiewac sie w typowych sytuacjach zycia codziennego oraz czytac i rozumiec proste teksty.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Sredni czas trwania kursu:4-8 tygodni
Poczatek kursu:kazdy poniedzialek
Wymagania:4 tygodnie kursu A1 lub dobra podstawowa znajomosc jezyka niemieckiego: umiejetnosc tworzenia prostych opisów i wypowiedzi dotyczacych sytuacji dnia codziennego, a takze zapytan o droge.
Wymagania gramatyczne: Czas przeszly Imperfekt; przypadki: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ; odmiana przymiotnika; proste zdania podrzedne i przyimki.
Program kursu: Podczas kursu naucza sie Panstwo, jak porozumiewac sie w prostych sytuacjach dnia codziennego, a takze czytac i rozumiec proste teksty. Glówne zagadnienia to: podróze i wakacje, zycie za granica, przyroda i srodowisko, rodzina, konflikty pokolen, ludnosc, pojecie ojczyzny, wiadomosci, polityka oraz audycje radiowe.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragna powtórzyc podstawy niemieckiego, poszerzyc swoja znajomosc gramatyki i nauczyc sie prowadzenia rozmów na rózne tematy.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Sredni czas trwania kursu:4-8 tygodni
Poczatek kursu:kazdy poniedzialek
Wymagania:4 tygodnie kursu A1 i 8 tygodnie kursu A2 lub bardzo dobra podstawowa znajomosc niemieckiego. Zrozumienie prostych sytuacji dnia codziennego (w formie pisemnej lub ustnej), umiejetnosc porozumiewania sie w tych sytuacjach.
Wymagania gramatyczne: Czas przeszly Imperfekt i Perfekt; przypadki: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ; odmiana przymiotnika; zdania podrzedne i przyimki.
Program kursu: Podczas kursu opanuja Panstwo podstawy gramatyki niemieckiej, naucza sie prowadzic proste dyskusje i poprawia rozumienie prostych tekstów (np. ogólne zrozumienie krótkich artykulów prasowych). Kolejna wazna czescia kursu jest powtórzenie podstawowych zagadnien gramatycznych oraz nauka prowadzenia dyskusji na interesujace tematy, takie jak: podróze i turystyka, zycie zawodowe i praca, szkola, edukacja, historia, polityka, kultura i literatura.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowaly juz podstawy jezyka niemieckiego i pragna udoskonalic swoje umiejetnosci czytania, pisania, prowadzenia dyskusji na wyzszym poziomie trudnosci, a takze rozwinac umiejetnosci dotyczace zagadnien zwiazanych z praca.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Sredni czas trwania kursu:8 tygodni
Poczatek kursu:kazdy poniedzialek
Wymagania:4 tygodnie kursu A1, 8 tygodnie kursu A2 i 8 tygodnie kursu B1 lub dobra znajomosc jezyka niemieckiego: plynne wypowiedzi w sytuacjach dnia codziennego, rozumienie prostych artykulów prasowych i filmów, umiejetnosc dyskusji na znane tematy.
Wymagania gramatyczne: Podstawowa znajomosc zasadniczych zagadnien gramatyki niemieckiej, w szczególnosci: wszystkich form czasowych, form Konjunktiv I i II, strony biernej, odmiany przymiotnika, zdan podrzednych oraz skladni.
Program kursu: Podczas kursu naucza sie Panstwo plynnie wypowiadac na rózne tematy o srednim stopniu trudnosci bez wczesniejszego przygotowania. Pozostale umiejetnosci, które uzyskaja Panstwo w trakcie kursu, to: wyrazanie wlasnej opinii; przedstawianie swoich pogladów; prowadzenie dyskusji na podstawie prostych tekstów; analiza i interpretacja tekstów; streszczanie i prezentacja tekstów; powtórzenie podstaw gramatyki oraz ugruntowanie tej wiedzy na poziomie srednio zaawansowanym. Warunkiem uczestnictwa w kursie na tym poziomie jest znajomosc podstaw gramatyki!

Kurs przeznaczony jest dla osób z dobra znajomoscia jezyka niemieckiego, które chcialyby poprawic umiejetnosc wypowiedzi na rózne tematy (ustnie i pisemnie), a takze umiejetnosc rozumienia wiekszosci tekstów.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Sredni czas trwania kursu:8 tygodni
Poczatek kursu:kazdy poniedzialek
Wymagania:4 tygodnie kursu A1, 8 tygodnie kursu A2, 8 tygodnie kursu B1 i 8 tygodnie kursu B2 lub bardzo dobra znajomosc jezyka niemieckiego: plynna, bezproblemowa komunikacja w sytuacjach dnia codziennego, rozumienie artykulów prasowych i filmów, umiejetnosc konwersacji na wiele tematów. Gruntowna znajomosc jezyka, w tym umiejetnosc stosowania wyrazen jezykowych oraz srodków stylistycznych.
Wymagania gramatyczne: Warunkiem przystapienia do kursu jest dobra znajomosc gramatyki niemieckiej, wszystkich form czasowych, form Konjunktiv I i II, zdan podrzednych, imieslowów oraz przyimków.
Program kursu: Dobra znajomosc jezyka niemieckiego: na tym poziomie wypowiadaja sie Panstwo jasno w formie ustnej lub pisemnej na wiele tematów. Nie maja Panstwo problemów ze zrozumieniem wiekszosci tekstów. Na przyklad: sztuka - sztuki piekne - wywiady z artystami, interpretacja sztuki; nauka niemieckiego: doswiadczenia i problemy zwiazane z przyswajaniem jezyka obcego; sport; porównanie Austrii, Niemiec i Szwajcarii; rózne rodzaje tekstów, literatura (poezja).

Kurs na poziomie zaawansowanym przeznaczony jest dla osób mówiacych plynnie po niemiecku. Na tym poziomie uczestnicy kursu przerabiaja teksty literackie, spoleczno-polityczne, kulturowe i naukowe.

Lekcje:Kurs standardowy: 20 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji jezyka niemieckiego + 5 lekcji programu kulturalno-rozrywkowego w tygodniu
Sredni czas trwania kursu:8 tygodni
Poczatek kursu:kazdy poniedzialek
Wymagania:Doskonala znajomosc niemieckiego: plynna i bezproblemowa komunikacja w sytuacjach kazdego rodzaju, rozumienie skomplikowanych wypowiedzi pisemnych i ustnych, umiejetnosc dyskusji na skomplikowane tematy. Gruntowna znajomosc jezyka, w tym umiejetnosc stosowania wyrazen jezykowych oraz srodków stylistycznych.
Wymagania gramatyczne:Warunkiem przystapienia do kursu jest bardzo dobra znajomosc gramatyki niemieckiej.
Program kursu: Uczestnicy potrafia plynnie wypowiadac sie w jezyku niemieckim. W trakcie kursu pracuja na literackich, spoleczno-politycznych, kulturowych i naukowych tekstach.
Czy mają Państwo pytania??