ActiLingua Lady
header activitiesadults 04

Studiemedel från CSN

Tillbaka till: Home

csn web

ActiLingua är godkänd av CSN för studiemedel

ActiLingua hör till de tyska språkskolor som Centrala Studiestödsnämnden (CSN) godkänt för språkstudier utomlands. Detta innebär att vi är införda i CSN:s register och att inget ytterligare godkännande måste utfärdas av CSN, vilket förenklar din ansökan om studiemedel betydligt. Du behöver inte bifoga något papper om ActiLingua med din ansökan förutom antagningsbeskedet, resten sköter CSN. Ansökningsblanketter för studiemedel kan Du hämta på närmaste CSN-kontor eller skriva ut från CSNs hemsida, www.csn.se .

Du måste vara berättigad till studiemedel

Detta innebär att du ska vara svensk medborgare, ha avslutat gymnasiet och uppfyllt dina kriterier om du lyft studiemedel tidigare, på högskola eller liknande. Det finns naturligtvis undantag även från dessa regler - är du osäker på någon punkt eller har övriga frågor, kontakta CSN på telefon 0771-276000 eller läs mer på www.csn.se .

Kursen måste omfatta minst 13 veckor med minst 20 timmar i veckan

Detta är ActiLinguas Standardkursformat, allt för att förenkla för dig. Du kan naturligvis läsa fler veckor, och blir då berättigad till mer studiemedel. Maximalt kan du erhålla studiemedel i ett år för språkstudier (förutom i det engelska språket).

Minst 80 % närvaro

ActiLingua har liksom CSN ett närvarokrav på 80 procent av åtagna lektioner. Under kursens gång kommer du varannan vecka få göra skriftliga och muntliga prov för att mäta dina framsteg. Vid kursens slut sammanfattas sedan dessa till ett slutbetyg på dina språkkunskaper. Efter avslutad kurs får du ActiLinguas språkdiplom som gäller som utbildningsbevis, där även ditt resultat kommer stå. Detta diplom är förutom ett bevis på dina tyskakunskaper även det intyg som CSN behöver för att bevisa att du fullgjort dina studier på tysk språkskola.

Du har möjligheten att låna även till resa, reseförsäkring och kursavgift

Beloppen du i dagsläget kan erhålla för studier i Österrike är: ungefär 6000 lån och studiemedel tillsammans per månad max 6.000 kronor per månad i lån till kursavgift plus att du kan lyfta lån för tur och returresa och reseförsäkring. Detta innebär att om man är lite sparsam med pengarna behöver man inte oroa sig för ekonomin under sin studietid i Wien.

Sök studiemedel minst fyra veckor innan kursstart, gärna tidigare!

CSN har en handläggningstid på fyra till sex veckor, men runt kursstart på vårterminen och hösterminen kan det ta ännu längre tid. Var därför ute i god tid med din ansökan.

Ansökningsblanketter för studiemedel kommer att skickas till dig samtidigt som bokningsbekräftelsen.

Tillbaka till: Home